Viborg Menighedspleje

Om vågetjeneste

Viborg Menighedspleje har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af 'vågekoner', for at hjælpe med at sidde hos døende, der ikke har familie, der kan gøre det. Oprindelig var tjenesten rettet mod beboere på plejehjem i Viborg By. Den er senere blevet udvidet til også at dække private hjem, hvis behovet opstår her. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Har du brug for vågetjenesten, kan du kontakte en af vore koordinatorer: Anne-Mette Boje, tlf. 8667 6340 eller Bodil Knudsen, tlf. 8667 1588. Du kan også kontakte dem for yderligere oplysninger.

Om aflastningstjeneste

Viborg Menighedspleje har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale - og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Har du brug for aflastning, kan du kontakte en af vore koordinatorer: Anne-Mette Boje, tlf. 8667 6340 eller Bodil Knudsen, tlf. 8667 1588. Du kan også kontakte dem for yderligere oplysninger.

 

Kort/telegrammer til fordel for julehjælp

Viborg Menighedspleje udgiver nogle kort eller telegrammer. Kortene fremstilles på foldet karton i A 5 med et foto på forsiden. På indersiden er der plads til at skrive sin personlige hilsen. Motiverne på kortene er byens kirker og andre bygninger, samt nogle naturbilleder. Kortene leveres i en plasticpose inkl. kuvert. Kortene sælges hele året, for at samle penge ind til julehjælpen.  

Her er et eksempel:

Prisen er 15 kr. pr. stk. Heraf går de 8 kr. til menighedsplejens julehjælp, der stiller midler til rådighed for byens præster, så de kan hjælpe økonomisk trængte børnefamilier med lidt penge op til jul, så de får mulighed for at holde en rigtig dansk juleaften. Ingen personer tjener penge på kortene.

Du kan se udvalget af kort ved at klikke her.  Det åbner en .pdf-fil med motiverne.

 

Kortene sælges følgende steder:

Asmild Kirkekontor

Søndersmarkskirkens kontor

Houlkær Kirke

Genbrugsen, Koldingvej 75, Viborg

Salon Syd, Koldingvej 130, Viborg

Du kan også kontakte os ved at skrive til kort@hessellund.de eller ringe på telf. 2617 7582.

I begyndelsen af 2013 er der solgt over 1.400 kort, som giver et tilskud til julehjælpen på over 11.000 kr. Ikke et voldsomt beløb, men det er med til at give det økonomiske grundlag for julehælpen. Samtidig er det med til at udbrede kendskabet til Viborg Menighedspleje, idet der bagpå hvert kort sidder en lille etiket, der fortæller at overskuddet fra salget går til menighedsplejens julehjælp.

Aktuelt fra Viborg menighedspleje

Den 13. december 2011 udkom bogen ’Stedsans’, hvor 86 lokale skribenter har skrevet om en lokal turistattraktion i Viborg/Silkeborgområdet. Birthe Ladefoged fra Blomsterværkstedet i O. Viskum har skrevet om Ø Bakker. Skribenterne har hver fået 100 eksemplarer af bogen, beregnet til at give til en forening eller lign., som så kan sælge bøgerne for 100 kr. stykket - og dermed opnå et bidrag til sig selv. Birthe Ladefoged har stillet sine eksemplarer til rådighed for Viborg Menighedsplejes julehjælp. Disse bøger sælges fra Viborgs 2 Bog & Ide butikker i hhv. Sct.  Mathiascentret og på Hjultorvet. Indtægten fra salget går ubeskåret til julehjælpen. Menighedsplejen siger tak til Birthe Ladefoged for bøgerne og til LK Bog & Ide samt Schous Bog & Ide for arbejdet med at sælge bøgerne uden fortjeneste. (Finn Hessellund)

December 10: Også i år har der været stor behov for julehjælp - faktisk lidt mere end i 2009. Den 22. december mødtes vi hos Frost Superbest og pakkede 68 julepakker, der blev fordelt samme dag. Vi er meget tilfredse med, at JCI og Frost Superbest igen i år ville være med til dette projekt. En stor tak til dem. Den 1. januar er det 10 år siden, at vi startede aflastningstjenesten, som stadig fungerer godt. Det markerer vi med en reception i Sognegården den 12. januar. (Finn Hessellund)

Januar 2010: Vi har gjort status på julehjælpen. Vi er meget glade for samarbejdet med JCI og Frost Superbest, hvilket gjorde det muligt for os at hjælpe over 60 familier, som er alle, der har henvendt sig for at få hjælp. Tilbagemeldingerne fra modtagerne er meget positive. På bestyrelsesmøde 6. januar besluttede vi at lukke projektet med Viborg-filmen ned. Der er afsat 1.800 film, som har givet 144.000 kr. til vores egen julehjælp og Kirkens Korshærs Varmestue til deling. Der er et mindre restlager af film, som fordeles mellem sognene, der er medlem af Menighedsplejen. Finn Hessellund har købt et lille antal, som kan sælges til interesserede så længe lageret rækker. (Finn Hessellund)

December 2009: Viborg Menighedspleje har den 8. december uddelt årets donation på 10.000 kr. til et næstekærligt projekt i Viborg. Mødrehjælopen stod som modtager, idet pengene skal komme børn til gode i dels 'Den rullende kagemand' og dels i en udflugt for børn og familier, der har brug for det.

Viborg Menighedspleje har konstateret et øget behov for julehjælp i 2009. JCI Viborg har tilbudt os at være med i et projekt, hvor kunderne hos Frost Superbest kan købe lidt ekstra og aflevere varerne til julehjælp, som så fordeles til trængende familier. Dette er kommet godt i gang - og vi afventer spænt hvor meget det vil give til uddeling hos os. (Finn Hessellund, formand)

Oktober 2008:Viborg Menighedspleje har den 23. oktober 2008 uddelt årets gave på 10.000 kr. til et næstekærligt projekt i Viborg. Den tilfaldt 'Cafe Livet', der er under etablering i lokaler på Rødevej 2 D. Der gør en række frivillige et stort arbejde for at stable nogle aktiviteter på benene rettet mod misbrugere, deres familier og ikke mindst børnene.

I bestyrelsen drøfter vi fra tid til anden menighedsplejens økonomi. Som det ser ud nu, er det småt med indtægter. Der var en gang da folk ligefrem testamenterede gaver til menighedsplejen. Det sker stort set ikke mere - og det er vi da kede af. Lidt provokerende kan man sige, at der er flere der tænker på katten end på deres medmennesker i social nød. Vi modtager meget gerne gaver, som kan være med til at sikre det økonomiske grundlag, så vi også fremover kan hjælpe op til jul og de konfirmandfamilier der har brug for hjælp til at holde konfirmation. Vi beder derfor alle der har mulighed for det om at hjælpe økonomisk. (Finn Hessellund, formand)

Om julehjælp

Er du bosat i Viborg, og ønsker du at søge om julehjælp, skal du kontakte din lokale sognepræst, der foretager det videre fornødne. 

Samvirkende Menighedsplejer

Viborg Menighedspleje er en del af landsorganisationen De Samvirkende Menighedsplejer, som du finder via dette link: http://www.menighedsplejer.dk/ 

Om Viborg Menighedspleje                 Klik her, hvis du vil læse om filmen 'Viborg, Jyllands grønne hjerte', udgivet af menighedsplejen.

Viborg Menighedspleje blev stiftet i 1877 og er en sammenslutning af menighedsråd i Viborg, der støtter kirkelige initiativer i byen og hjælper mennesker, der har sociale problemer.

Menighedsplejen støtter forskellige kirkelige og sociale initiativer. Vi støtter f. eks. skole-kirke projektet i Viborg kommune. Vi uddeler hvert år gennem præsterne i de tilknyttede sogne julehjælp til særligt trængende, især børnefamilier. Der er en aflastningstjeneste for pårørende til demente borgere og en vågetjeneste for døende. To koordinatorer der fordeler arbejdet for disse besøgsvenner er ansat. Hvert år afholdes en inspirationsdag for disse medarbejdere.

Vi uddeler hvert år 10.000 kr. til et næstekærligt stykke arbejde som udføres i Viborg by. Herigennem har vi støttet f. eks. udsatte børn og Krisecenteret for voldsramte kvinder.

Ønsker du at støtte dette arbejde, kan du bidrage ved at indbetale et beløb, stort eller lille, til Menighedsplejens bankkonto der er 9255 - 2640002621. Man kan også være medlem som privatperson. Det koster mindst 50 kr. om året. Du kan melde dig ind ved at indsætte mindst 50 kr. på ovennævnte konto eller ringe til kasserer Flemming Damgaard på nr. 29 92 95 50.